Tancar

Tornar a la secció Blog CA

Innovació: Projecte Cicero

L’enginyeria Garau  de Palma de Mallorca ha iniciat el Projecte Cicero, un sistema per a la millora de l’aigua portuària. L’objectiu és augmentar la qualitat de l’aigua al port, guanyant transparència i un color més natural.

Les aigües estancades pels molls d’abric dels ports esportius empitjoren la qualitat de l’aigua i el corrent marí, pràcticament inexistent, impedeix que circuli i es renovi. Aquesta manca de moviment origina problemes, gairebé tots en diversos aspectes de la neteja.

El Projecte Cicero intenta, principalment, evitar-ne un: l’excés de nutrients marins. Mitjançant la depuració de l’aigua es potencien els processos naturals que es produeixen al mar i retira l’excés de nutrients presents a l’aigua de mar i també a la dels ports. “Disminuint els nutrients aconseguirem revertir el color verdós de l’aigua i garantirem, amb la millora de la transparència, que la llum solar arribi al fons amb facilitat”, explica Carlos Garau, fundador de l’empresa d’enginyeria. “Una de les principals fonts de sedimentació que hi ha als ports és la microfauna, que va morint i es diposita al fons. Reduir-la permetrà millorar l’ecosistema submarí, amb la implantació d’espècies vegetals, algues i fins i tot estrelles de mar”, continua Garau. Gràcies a la disminució del pòsit dels nutrients morts que es van dipositant al fons, el calat dels ports anirà disminuint, de manera lenta però imparable, cosa que evitaria feines de dragatge.

Per aconseguir-ho, l’enginyeria mallorquina creada per Carlos Garau ha ideat un sistema de filtratge mitjançant un aparell que es col·locarà sota els pantalans. La seva posició permet que el filtre, de grans dimensions, no interfereixi en l’operativa dels ports perquè no ocupa espai al mirall d’aigua portuari practicable. Aquesta ubicació el protegeix de possibles cops i no entorpeix la maniobrabilitat de les embarcacions. A més, el filtre situat sota els pantalans queda invisible per als usuaris o visitants del port.

Els seus creadors estimen que els primers efectes de millora de la qualitat de l’aigua es notaran al cap de dos mesos d’instal·lar el filtre i entrar en funcionament, i la millora serà notable i fàcilment perceptible al cap de dos o tres anys, en funció de cada port i la tipologia de la seva aigua marina.

Enginyeria Garau ha col·laborat estretament amb l’Aquari de Palma per desenvolupar-lo, i té previst instal·lar el prototip al Club Nàutic S’Arenal  d’aquí a uns mesos per fer les primeres proves.

L’enginyeria de Palma i el Projecte Cicero han obtingut una subvenció de Ports de l’Estat i les Autoritats Portuàries Espanyoles, a través del seu programa Ports 4.0.